Fundacja sponsorem Kongresu Turkologicznego

Przemawia Jego Ekscelencja Hasan Aziz Hasanov, Ambasador Republiki Azerbajdżanu Przemawia Jego Ekscelencja Hasan Aziz Hasanov, Ambasador Republiki Azerbajdżanu

W dniach 21-23 września 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny.

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo była jednym ze sponsorów tego ważnego wydarzenia w świecie nauki.

Galeria