Nowy projekt - Modernizacja witryny www

Modernizacja witryny www

W samej końcówce roku realizujemy nowy projekt Modernizacja istniejącej witryny internetowej www.fundacja.karaimi.eu sfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie umowy nr 3-10/WMNiE/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.