Wydarzenia

Czego dokonaliśmy, w czym uczestniczyliśmy, co planujemy?

Wydarzenia

O Karaimach na antenie wileńskiej stacji

Międzynarodowa  konferencja pn. Karaim language in use  była okazja do rozmowy o Karaimach i ich języku.

 Obejrzyj tu

JĘZYK KARAIMSKI W UŻYCIU

Podczas  międzynarodowej  konferencji  pn.  Karaim language in use  zorganizowanej  na  Uniwersytecie Wileńskim  w dniu 19 maja 2022 głos w ojczystym języku zabierali Karaimi z Litwy i Polski.

Spacer śladami warszawskich Karaimów

         Z jakimi adresami byli związani Karaimi przed 120 laty


Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zorganizowało spacer wokół Starego Miasta śladami Karaimów,

Skwer Karaimski w Radzie m. st. Warszawy

Szczęśliwa sześćdziesiątka !


Na 60. posiedzeniu Rady m. st. Warszawy w dniu 17 lutego 2022 odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
nadania…