Modernizacja witryny www

MSWiA

Fundacja przystępuje do realizacji nowego projektu pt. Modernizacja istniejącej witryny internetowej www.fundacja.karaimi.eu sfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie umowy nr 3-10/WMNiE/2020 r.