Nowe zadanie Fundacji w 2018 r. - nagrania w języku karaimskim

plansza

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo na podstwaie umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizować będzie w roku 2018, w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie, zadanie pod nazwą Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiegoCzytaj dalej...

W ramach środków uzyskanych z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych planowane są wyjazdy na Litwę celem zachowania dziedzictwa kulturowego Karaimów w postaci rejestracji dźwiękowej języka karaimskiego pozyskanego od ostatnich osób posługujących się biegle tym językiem.

Na Litwie żyją jeszcze osoby posługujące się na co dzień językiem karaimskim, który jest wpisany do Czerwonej Księgi UNESCO, jako ?język krytycznie zagrożony wymarciem?. W chwili obecnej oprócz kilku osób z najstarszego pokolenia zamieszkujących w Polsce, a urodzonych na Wileńszczyźnie, język karaimski nie jest używany w życiu codziennym. Jedyne miejsce, w którym język można usłyszeć na co dzień są miejscowości na Litwie.

W zadaniu wezmą udział turkolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego.