Projekty realizowane w 2015 r.

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo, powołana do życia w roku 2015, rozpoczęła działalność od realizacji zadań niezwykle ważnych dla społeczności karaimskiej.

Są to:

- sfinansowana w całości ze środków Fundacji:

  • inwestycja doprowadzenia wodociągu na Cmentarz Karaimski w Warszawie przy ul. Redutowej 34.

- w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich:

  • "Życie w pieśni karaimskiej" - wsparcie orgaznizacyjne zadania,
  • "Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimska baza literacko-bibliograficzna, część składowa Karaimskiego Archiwum Cyfrowego" - wsparcie finansowe zadania,
  • współorganizacja i współfinansowanie obchodów Jubileuszu 10-lecia Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego Dostłar,

- w partnerstwie z Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie

  • sfinansowanie i przeprowadzenie zajęć z języka karaimskiego dla dzieci w wieku 4-8 lat.