Związek Karaimów Polskich zakończył realizację projektów w roku 2017

projekty