Festyn mniejszości w Szreniawie

W dniu 25.06.2017 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego zorganizowało festyn finałowy zwieńczający 12 letni cykl konferencji nt. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Trzy dni wcześniej odbyła się kończąca cykl konferencja poświęcona Karaimom.

Przy wsparciu ze strony Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w szreniawskim festynie wziął udział Karaimski Zespół Folklorystyczny DOSTŁAR przedstawiając swój program taneczny.

Rolę wystawcy i opiekuna stoiska karaimskiego, na którym prezentowana była nasza grupa etniczna, pełniła Ania Dąbkowska.