Wodociąg na cmentarzu

plansza

Raport z prac związanych z przyłączem wodociągowym

Przygotowanie formalno-prawne do prac związanych z wykonaniem przyłącza wodnego na cmentarzu przy ul. Redutowej 34 w Warszawie trwało kilka miesięcy. W tym celu Fundacja Karaimskie Dziedzictwo zawarła porozumienia z Karaimskim Związkiem Religijnym, będącym właścicielem cmentarza oraz ze Związkiem Karaimów Polskich, który, jako stowarzyszenie non-profit, realizuje niektóre zadania związane z cmentarzem. Ustalono przy tym, że dla uproszczenia procedury urzędniczej, FKD ? zgodnie z Uchwałą Zarządu No. 3/2015 ? będzie projekt w całości finansować, natomiast ZKP będzie podmiotem występującym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz do Zarządu Dróg Miejskich jako jednostka realizująca projekt. Działanie takie uznano za zasadne ze względu na fakt, że pierwotnym podmiotem występującym m.in. do MPWiK jeszcze w styczniu 2015 r. był ZKP (pismo z dn. 21.01.2015 i odpowiedź MPWiK do ZKP określająca wstępne warunki techniczne przyłącza wodociągowego z dn. 20.01.2015).

W czerwcu 2015 r. uzyskano niezbędną zgodę z ZDM na zajęcie pasa drogowego ul. Redutowej. W lipcu 2015 r., w wyniku odpowiedzi oferentów na zapytania o cenę wykonania przyłącza wodnego, w tym przecisku pod ulicą Redutową i prac na terenie cmentarza (bez wykonania architektury końcowego ujęcia-kranu), na wykonawcę prac wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze i Gazowe Marian Dobrogosz.

Po przebrnięciu przez niemało formalnych perturbacji, ostatecznie w październiku uzyskano z ZDM warunki techniczne wykonania przecisku pod ulicą Redutową. W listopadzie zaś, na podstawie zatwierdzonego wcześniej projektu budowlano-wykonawczego, uzyskano z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pełną dokumentację oraz stosowne zgody na rozpoczęcie prac ziemnych i wodociągowych. Przedostatnim etapem, zakończonym w grudniu 2015 r., było wykonanie  prac ziemnych z użyciem specjalistycznego sprzętu do przecisku pod ulicą oraz prac na cmentarzu. Efektem jest podłączenie sieci wodociągowej do cmentarza.

Na czas wiosenny pozostało jeszcze wykonanie małej architektury ujęcia wodnego.