Wykład na SGGW

4.04.2017  ? W ramach działalności edukacyjnej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo Adam Dubiński wygłosił wykład dla studentów I roku studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pt. Karaimi ? historia, religia, oświata.