Zachowanie języka karaimskiego - Umowa z MSWiA

Podpisano umowę pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod nazwą Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego.

Planowane są wyjazdy na Litwę, gdzie dokonane będą nagrania ostatnich osób mówiących w języku karaimskim. Język karaimski jest wpisany do Czerwonej Księgi UNESCO, jako ?język krytycznie zagrożony wymarciem?. W chwili obecnej oprócz kilku osób z najstarszego pokolenia zamieszkujących w Polsce, a urodzonych na Wileńszczyźnie, język karaimski nie jest używany w życiu codziennym. Ostatnich kilkudziesięciu użytkowników języka karaimskiego zamieszkuje na Litwie.