Żegnamy Nestora polskich Karaimów

Nekrolog Slawek

____________________________________________________________________________________________________________________________

Mowa wygłoszona przez Adama J. Dubińskiego 13 czerwca 2023 r. na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie podczas pożegnania Szymona Pileckiego: 

https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/1011/935