Projekty

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizuje zadania ważne zarówno dla zachowania spuścizny Przodków, jak i rozwoju więzi wewnątrz społeczności, a także popularyzujące wiedzę ogólną o Karaimach, ich historii, kulturze, języku, religii.

Projekty

Sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w 2017 r

Mija już trzeci rok działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Rok, w którym uczestniczyliśmy w rozmaitych przedsięwzięciach związanych z celami statutowymi. Udzielaliśmy się na niwie edukacyjnej, naukowej, społecznej, ale także gospodarczej. Czytaj dalej.... 

I tak, w ramach działalności edukacyjnej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, niżej podpisany Prezes Zarządu Fundacji,…

Realizacja projektów w 2016 r.

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wydanie książki autorstwa Szymona Pileckiego pt. Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939–1945 w formie audiobooka

Poza tym w roku 2016 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizuje…

Szymon Pilecki: Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945.

1943 Styczeń

Czyta: Marek Robaczewski

Wydawca: Karaimska Oficyna Wydanicza Bitik & Fundacja Karaimskie Dziedzictwo