Projekty

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizuje zadania ważne zarówno dla zachowania spuścizny Przodków, jak i rozwoju więzi wewnątrz społeczności, a także popularyzujące wiedzę ogólną o Karaimach, ich historii, kulturze, języku, religii.

Projekty

Szymon Pilecki: Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945.

1943 Styczeń

Czyta: Marek Robaczewski

Wydawca: Karaimska Oficyna Wydanicza Bitik & Fundacja Karaimskie Dziedzictwo

Realizacja projektów w 2016 r.

Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wydanie książki autorstwa Szymona Pileckiego pt. Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939–1945 w formie audiobooka

Poza tym w roku 2016 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizuje…

Projekty realizowane w 2015 r.

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo, powołana do życia w roku 2015, rozpoczęła działalność od realizacji zadań niezwykle ważnych dla społeczności karaimskiej.

Są to:

- sfinansowana w całości ze środków Fundacji:

  • inwestycja doprowadzenia wodociągu na Cmentarz Karaimski w Warszawie przy ul. Redutowej 34.

- w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich:…