Wydarzenia

Czego dokonaliśmy, w czym uczestniczyliśmy, co planujemy…

Wydarzenia

KARAIMI - audycja z 1984 r.

Posłuchaj audycji odnalezionej na kasecie magnetofonowej sprzed 35 lat. Audycja radiowa pt. KARAIMI zrealizowana została w roku 1984 z udziałem Rafała Abkowicza i Zofii Abkowicz oraz Szymona Pileckiego i Aleksandra Dubińskiego.

Plik audio poniżej. Polub stronę Fb

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wraz z wykazem Uchwał pojętych przez Zarząd FKD

W roku 2019 zadania statutowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo były realizowane przez następujące działania i inicjatywy:

W dniu 2 stycznia 2019 r. przedłużono współpracę z Wolskim Centrum Kultury w Warszawie…

Karaimska Noc Świątyń

W dniu 21.09.2019 r. odbyła sie kolejna edycja wydarzenia pn. Noc Swiatyń. Tym razem spotkalismy się w sali udostępnionej bezpłatnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 6, gdzie dr Anna Sulimowicz-Keruth i Adam J. Dubiński opowiadali o Karaimach i ich domach modlitwy (kienesach).

Karaimski spływ kajakowy

W lipcu 2019 r. karaimska młodzież zorganizowała spływ kajakowy na Litwie na trasie Zervynos - Žiūrai rzeką Ūla.

Sponsorami tego wydarzanie zorganizowanego w ramach Karaimskich warsztatów edukacyjno-integracyjnych na Litwie byli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Umowa nr 236/WMNiE/2019) oraz Fundacja Karaimskie Dziedzictwo. W dwudniowej imprezie…