Przystępujemy do realizacji nowych zadań w 2023 roku

MSWiA

Umowy pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację poniższych zadań zostały podpisane:

Umowa nr 8-2/WMNiE/2023 - Działalność podstawowa

Umowa nr 8-3/WMNiE/2023 - Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie