Oś czasu

Przedstawiamy niektóre wydarzenia, w których braliśmy czynny lub bierny udział. Czas biegnie szybko, a przywołane hasła przypominają wiele interesujących imprez, spotkań, zdarzeń...

Time line
 • Wydarzenia

  Noc Muzeów z Karaimami w Opolu - Spotkanie z Kulturą i Historią

  18 maja 2024 r. w ramach tegorocznej Nocy Muzeów, opolskie Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce zaprosiło mieszkańców i gości miasta na wyjątkowe spotkanie z Karaimami. Wydarzenie to było niepowtarzalną okazją do poznania bogatej kultury, historii oraz tradycji najmniejszej mniejszości etnicznej w polsce.

 • Wydarzenia

  21 marca 2024 r., na zaproszenie prof.

 • Wydarzenia

  4 marca 2024 r. dr Anna Sulimowicz-Keruth oraz Adam Dubiński, członkowie Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, byli gośćmi Jej Ekscelencji Nargiz Gurbanovej, Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy oraz perspektywy podejmowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i dziedzictwa w ramach działań organizacji zajmujących się spuścizną ludów tureckich.

 • Wydarzenia

  W połowie lutego 2024 r. na Cmentarzu Karaimskim przeprowadzono prace pielęgnacyjne, mające na celu poprawę stanu zieleni wzdłuż ogrodzenia. Do realizacji prac wynajęto specjalistyczną firmę zajmującą się architekturą krajobrazu i pielęgnacją terenów zielonych. Firma przycięła gałęzie drzew okalających cmentarz oraz wywiozła zielone odpady, co przyczyniło się do utrzymania porządku i estetyki jedynej karaimskiej nekropolii w Polsce. Zadanie sfinansowała Fundacja Karaimskie Dziedzictwo w ramach działań statutowych.

 • Projekty

  Umowy pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację poniższych zadań zostały podpisane:

 • Wydarzenia

  W 20.

 • Wydarzenia

  Na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 25 października 2023 odbyła się konferencja „Cmentarze w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian”. Jednym z organizatorów była Inicjatywa (NIE)zapomniane Cmentarze, której członkiem jest Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.

  (Nie)zapomniane Cmentarze » Po konferencji (niezapomnianecmentarze.pl)

 • Wydarzenia

  W dniach 19-20 października 2023 r.

 • Wydarzenia

  W ramach Warsztatów edukacyjno-integracyjnych na Litwie 2023 realizowanych na podstawie umowy z MSWiA młodzież radośnie eksplorowała litewskie szlaki wodne. 

 • Wydarzenia

  Tegoroczna edycja Warsztatów edukacyjno-integracyjnych na Litwie, jak zwykle, zgromadziła przedstawicieli starszych, młodszych i najmłodszych Karaimów. Tradycyjnie nie zabrakło przyjezdnych z wielu krajów. Działania realizowane zgodnie z umową o finansowanie z MSWiA rzeczywiście przyczyniają się do edukacji i integracji środowiska. Szczególnie warsztaty malarskie dają adeptom pędzla mnóstwo satysfakcji z dzieła procesu twórczego.  

 • Wydarzenia

  W dn. 3 lipca 2023 członkowie Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, Anna Sulimowicz-Keruth i Adam J. Dubiński, mieli zaszczyt być gośćmi J.E. Eduardasa Borisovasa Ambasadora Litwy na przyjęciu wydanym z okazji Dnia Państwowości Litwy - 770.Rocznicy Koronacji Króla Mendoga.

 • Wydarzenia

  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  Mowa wygłoszona przez Adama J. Dubińskiego 13 czerwca 2023 r. na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie podczas pożegnania Szymona Pileckiego: 

  https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/1011/935

   

 • Wydarzenia

  W dn. 30.05.2023 r. przeprowadzono prace porządkowe na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie. Ze środków statutowych Fundacji, pochodzącym m.in. z wpłat na ten cel, wynajęto kontener na wywóz odpadów zielonych.

 • Wydarzenia

  Członkowie Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo wygłosili referaty na IX Ogólnopolskiej Konferencji Turkologicznej, którą zorganizowano w dn. 11-12 maja 2023 z okazji 20-lecia założenia Zakładu Turkologii w Poznaniu. Głównym mówcą był prof. dr hab. Henryk Jankowski twórca poznańskiej turkologii.

 • Wydarzenia

  Rozlicz z nami PIT ---> kliknij tutaj

 • Projekty

  Umowy pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację poniższych zadań zostały podpisane:

 • Wydarzenia

  W związku z trzęsieniem ziemi w Turcji z dn. 6.02.2023 i apelem o pomoc JE Cengiza Kamila Firata, Ambasadora Turcji w Polsce, z którym Fundacja Karaimskie Dziedzictwo miała okazje realizować wspólne projekty, postanowiono o zakupie środków pomocowych dla ofiar trzęsienia ziemi i przekazanie ich do Warszawskiego Punktu Zbiorki Darów przy ul. Rakowieckiej 34/7.  Zarząd Fundacji Karaimskie Dziedzictwo podjął w dn. 7.02.2023 r. w tej sprawie stosowną Uchwałę nr 1/1/2023.

 • Wydarzenia

  Skwer Karaimski i wystawa Karaimi - Najmniejsza Mniejszość zostały otwarte. Radosna uroczystość przy pięknej pogodzie zgromadziła wielu mieszkańców Warszawy, przyjezdnych gości, władze Rady Dzielnicy Wola, Pana Burmistrza Woli i współpracowników, a także członków społeczności karaimskiej.

 • Wydarzenia

  Podczas uroczystości otwarcia Skweru Karaimskiego na warszawskiej Woli otwarta też zostanie wystawa plenerowa Karaimi - Najmniejsza Mniejszość autorstwa Anny Sulimowicz-Keruth i Adama Dubińskiego. Wystawia opowiada o pochodzeniu, języku, siedzibach Karaimów, a także ich historii, obecności w Warszawie i wybitnych przedstawicielach. Wystawę sfinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Wydarzenia

  Mamy Skwer Karaimski w Warszawie!

  Podczas uroczystego otwarcia Skweru na Woli wystąpią Karolina Cicha i Spółka, Michał Kuliczenko, Karaimski Zespół Folklorystyczny Dostłar (Przyjaciele). Otwarta zostanie wystawa plenerowa Karaimi - Najmniejsza Mniejszość.

 • Wydarzenia

  W ramach Warsztatów edukacyjno-integracyjnych na Litwie sfinansowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbył się warsztat edukacyjny pt. Instrumentem po mapie, prowadzony przez Patrycję Betley. Dzieci młodzież i dorośli nie tylko słuchali ciekawej opowieści o wielu instrumentach perkusyjnych, ale również sami wydobywali dźwięki z oryginalnych instrumentów etnicznych.  

 • Wydarzenia

  I znów można się spotkać na Litwie podczas zajęć w ramach Warsztatów edukacyjno-integracyjnych sfinansowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Amatorów tworzenia kultury wyższej jak zwykle nie brakowało. Reprezentowany był pełen przekrój wiekowy naszych Rodaków.

 • Wydarzenia

  Z okazji 90-lecia studiów orientalistycznych w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pn. Oriental Studies for the Future. Jednym ze współorganizatorów była Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.

   

   

 • Wydarzenia

  Międzynarodowa  konferencja pn. Karaim language in use  była okazja do rozmowy o Karaimach i ich języku.

   Obejrzyj tu

 • Wydarzenia

  Podczas  międzynarodowej  konferencji  pn.  Karaim language in use  zorganizowanej  na  Uniwersytecie Wileńskim  w dniu 19 maja 2022 głos w ojczystym języku zabierali Karaimi z Litwy i Polski.

 • Wydarzenia

           Z jakimi adresami byli związani Karaimi przed 120 laty


  Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zorganizowało spacer wokół Starego Miasta śladami Karaimów,

  którzy mieszkali w stolicy na przełomie XIX i XX wieku.

 • Wydarzenia

  Szczęśliwa sześćdziesiątka !

 • Wydarzenia

  W roku 2022 Fundacja planuje realizować następujące zadania sfinansowane przez MSWiA:

  Działalność podstawowa; Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie; Działania edukacyjno-integracyjne towarzyszące otwarciu Skweru Karaimskiego na warszawskiej Woli.
 • Projekty

  W roku 2022 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizować będzie następujące zadania sfinansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  Umowa nr 11-1/WMNiE/2022 - Działalność podstawowa

 • Wydarzenia

  W portalu culture.pl ukazała się rozmowa z Adamem Dubińskim, prezesem Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

  Zapraszamy do lektury w polskiej wersji językowej lub w русскоязычной версии 

   

   

 • Wydarzenia

  W grudniu mieliśmy możliwość wzięcia udziału w kolejnej międzynarodowej konferencji w Sewastopolu, której tematyką są zagadnienia związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego Karaimów. 3-я Международная конференция „Вопросы сохранения культурного наследия караимов” odbyła się w trybie hybrydowym w dniu 12 grudnia 2021.

  Ze strony polskich Karaimów czynnie uczestniczyli prof. Szymon Pilecki, przewodniczący Karaimskiego Związku religijnego i Adam Dubiński, prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

 • Wydarzenia

  Interesujące spotkanie miało miejsce 23 listopada 2021 na Wydziale Orientalistycznym Uniwerysytetu Warszwskiego, który tego dnia odwiedziła przybyła z Baku p. Gunay Afandiyeva, Prezydent Miedzynarodowej Fundacji Dziedzictwa Świata Tureckiego (International Turkic Culture and Heritage Foundation). Obecna była również Jej Ekscelencja ambasador Republiki Azerbajdżanu w Polsce, p. Nargiz Gurbanova. Gospodarzem spotkania ze studentami była dr Shahla Kazimova z Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej.

 • Wydarzenia

  Sprawa nadania nazwy Skwer Karaimski obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola stanęła dniu 17 listopada na na 38. Posiedzeniu Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, w którym uczestniczyli przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola, p. Ewa Statkiewicz i prezes Zarządu Fundacji Karaimskie dziedzictwo. Po zapoznaniu się z treścią wniosku i wysłuchaniu uzasadnienia, członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali powyższą inicjatywę. Ostatnim oczekiwanym etapem będzie decyzja zatwierdzająca nazwę Skwer Karaimski przez
  Radę m.st. Warszawy.

 • Wydarzenia

  W cyklu Cały świat na wyciągnięcie dłoni w dniu 13 października 2021 r. wyemitowano krótki program poświęcony Karaimom, który zakończyła sonda uliczna.

  Audycja do wysłuchania tutaj

 • Wydarzenia

  Na XXXII/2021 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 12 października 2021 r. podjęto jednogłośnie (!) uchwałę w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Skwer Karaimski obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola.

 • Wydarzenia

  Trwa Festiwal zORIENTowanych, który zorganizowano na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.

  W niedzielę 10 października 2021 r. o Karaimach, ich historii i cmentarzu przy ul. Redutowej 34 w Warszawie opowiadali dr Anna Sulimowicz-Keruth i Adam J. Dubiński.  

 • Wydarzenia

  Z opisu organizatora: Festiwal zORIENTowanych to wydarzenie dedykowane Studentom pierwszego roku studiów na Wydziale Orientalistycznym UW. Zainicjowany w 2020 roku cykl spotkań wokół zagadnień społecznych, kulturowych, językowych i wszystkich innych, które interesują naszych Studentów, ubarwia życie studenckie na początku października. Wydarzenie łączy i integruje całą społeczność Wydziału Orientalistycznego, gdyż wystąpienia, prezentacje oraz inne atrakcje przygotowują Pracownicy, Doktoranci i Studenci naszej jednostki.

 • Wydarzenia

  Polskie Towarzystwo Orientalistyczne przy współudziale Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w dniach 11-12 października 2021 zorganizowało w trybie hybrydowym międzynarodową konferencję naukową pn. Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki ? dawniej i dziś. 

 • Wydarzenia

  Karolina Cicha & Spółka wystąpili 7 października 2021 r. na wrocławskiej scenie Narodowego Forum Muzyki promując album z muzyką karaimską, który można kupić tutaj 

 • Wydarzenia

  W niedzielny poranek 5 września 2021 Karaimi i Karolina Cicha zagościli w domach widzów programu Dzień Dobry TVN.

  Materiał do obejrzenia tutaj

 • Wydarzenia

  W niedzielę 8 sierpnia 2021 odbyło się zwiedzanie Cmentarza Karaimskiego w Warszawie zorganizowane wraz z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy w ramach programu Warszawa Wielokulturowa. 

  Link do wydarzenia tutaj

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo wraz z Stowarzyszeniem Kulturalnym Karaimów Litewskich zorganizowały letnie warsztaty edukacyjno-integracyjne sfinansowane ze środków MSWiA.

 • Projekty

  Rozpoczyna się realizacja projektu "Warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie 2021" sfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Wydarzenia

  Posłuchaj tutaj  wyemitowanej 3 lipca 2021 r. audycji o tematyce karaimskiej.

 • Wydarzenia

  Przypominamy, że Fundacja Karaimskie Dziedzictwo jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do odpisu 1% od Twego podatku dochodowego.

  Wystarczy w zeznaniu PIT wpisać nr KRS 0000552759.

  Zebrane fundusze przeznaczamy na cele statutowe.

  Statut Fundacji Karaimskie Dziedzictwo znajdziesz w zakładce O FUNDACJI

  Sprawozdania finansowe znajdziesz w zakładce SPRAWOZDANIA 

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo jest partnerem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w organizacji konferencji z sesją poświęconą 50. rocznicy śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego. 

 • Wydarzenia

  Newralgiczne pytania w Spisie 2021 dotyczą:

  # narodowości - w polach wyboru jest karaimska

  # wyznania - w grupie inne jest do wyboru Karaimski Związek Religijny

  # języka - można wybrać karaimski

 • Projekty

  W roku 2021 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizować będzie następujące zadania sfinansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Adaministracji:

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo otrzymała Dyplom Gratulacyjny od Narodowego Instytutu Wolności za realizację zadania publicznego, efektem którego jest wirtualna mapa obecności Karaimów w dawnej Warszawie https://mapy.karaimi.eu

   

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo jest jednym z partnerów przy organizacji międzynarodowej konferencji turkologicznej pn. Narodziny turkologii we wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich.

   

 • Wydarzenia

  W roku 2021 Fundacja planuje realizować następujące zadania sfinansowane przez MSWiA:

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo ufundowała nagrody w konkursie dla dzieci i młodzieży pn. "Skąd mój ród? Skąd moje korzenie" zorganizowanym przez Związek Karaimów Polskich. W konkursie wzięły udział dzieci z Polski, Litwy, Wlk. Brytanii i Kanady. W finale konkursu, imprezie on-line, uczestniczyło kilkadziesiąt osób z różnych krajów. 

 • Wydarzenia

  W samej końcówce roku realizujemy nowy projekt Modernizacja istniejącej witryny internetowej www.fundacja.karaimi.eu sfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki któremu poprawi się funkcjonalność naszego serwisu www

 • Wydarzenia

  W dniu 27.11.2020 w Sewastopolu na Krymie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Karaimów (??????? ?????????? ??????????? ???????? ????????). Fundację reprezentował A. J. Dubiński z wystąpieniem Karaimi w Warszawie do 1918 roku ? nowe dane na wirtualnej mapie.

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo przystąpiła do Inicjatywy Społecznej (Nie)zapomniane Cmentarze, która powstała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej działania koncentrują się na szeroko pojętych zagadnieniach związanych z nekropoliami i miejscami pochówków, tymi czynnymi i tymi nieczynnymi, często zapominanymi lub zdewastowanymi.

 • Wydarzenia

  W ramach działań towarzyszących projektowi Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów Mariola Abkowicz wygłosiła wirtualny wykład pt. Karaimskie migracje w dniu 22 października 2020 do wysłuchania tutaj 

 • Wydarzenia

  W dniu 11 października 2020 w audycji Kultura przy kawie o Karaimach i ostatnich dwóch projektach ukazujących historie Karaimów na wirtualnych mapach. Słuchaj tutaj

   

   

 • Wydarzenia

  W dniu 4 października 2020 odbyła się audycja w Radiu dla Ciebie z cyklu Religie pt. "Karaimi na dawnej mapie Warszawy od 1872 r." Gościem red. Roberta Łuchniaka był Adam J. Dubiński ? prezes Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Audycji można wysłuchać tutaj.

 • Wydarzenia

  Mimo niełatwej sytuacji epidemicznej, w dniu 26 września 2020 udało się zorganizować w formie stacjonarnej imprezę integracyjną przewidzianą w projekcie Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów, sfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 • Wydarzenia

  W ramach działań towarzyszących projektowi Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów Adam J. Dubiński przeprowadził wirtualne szkolenie dla warszawskich przewodników. W trakcie spotkania omówiono zawartość merytoryczną oraz funkcjonalność wirtualnej mapy, jako narzędzia wspomagającego zgłębianie historii stolicy. 

 • Wydarzenia

  W dniu 15 września 2020 do swego programu OFF Czarek red. Cezary Łasiczka zaprosił Adama J. Dubińskiego i dr Annę Sulimowicz-Keruth. Rozmawiano o obecności Karaimów w Warszawie przed I wojną światową i wirtualnej mapie obrazującej tę obecność.

 • Wydarzenia

  W dniu 10 września 2020 Adam Dubiński opowiedział w Programie II PR o projekcie Karaimi na wirtualnej mapie Warszawy https://www.polskieradio24.pl/8/410/Artykul/2579296,Karaimi-w-Warszawie-Nie-tylko-kupcy-tytoniowi

 • Wydarzenia

  Możemy już spacerować ulicami ?karaimskiej Warszawy? sprzed ponad 100 lat. Strona www.mapy.karaimi.eu jest już dostępna. Stanowi ona główny element zadania Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2014-2020 ? Priorytet 2.

   

 • Wydarzenia

  W lipcu 2020 r. karaimska młodzież integrowała się na kolejnym spływie kajakowym rzeką ?la na Litwie .

  Wydarzanie zorganizowano w ramach Karaimskich warsztatów edukacyjno-integracyjnych na Litwie finansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Umowa nr 3-8/WMNiE/2020). Mimo trudnego czasu pandemii, w spływie uczestniczyła karaimska młodzież z Polski i Litwy. 

   

 • Projekty

  Mimo sytuacji epidemicznej, dzięki współpracy z karaimskimi organizacjami na Litwie, nawet w trudnym roku 2020, udało się zorganizować Warsztaty edukacyjno-integracyjne sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Wydarzenia

  Troki jak zwykle są wspaniałym miejscem do karaimskiej integracji zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych. W niezwykłym roku pandemicznym Fundacji Karaimskie Dziedzictwo udało się zorganizować warsztaty edukacyjno-integracyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które były polem do wielu aktywności.

 • Wydarzenia

  Mimo sytuacji epidemicznej, dzięki współpracy z karaimskimi organizacjami na Litwie, nawet w trudnym roku 2020, udało się zorganizować Warsztaty edukacyjno-integracyjne sfinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpraca zaowocowała m.in. plenerem artystycznym pn. "Malujemy w Trokach", który był wynikiem wspólnych działań Litewskiego Karaimskiego Stowarzyszenia Kulturalnego (LKKB), Muzeum Historycznego w Trokach (Ekspozycja Muzeum Narodu Karaimskiego im. S. Szapszała) i Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

 • Wydarzenia

  Warsztaty edukacyjne na Litwie - 11 lipca 2020, w warunkach zwiększonego reżimu epidemicznego, A. J. Dubiński opowiedział o pozyskanych nowych, nieznanych danych dotyczących obecności Karaimów w Warszawie przed I wojną światową. Było to jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 • Wydarzenia

  16 czerwca - Webinarium Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego - Karaimi na mapie dawnej Warszawy (do 1914 roku)

 • Wydarzenia

  Już tylko garść niewielkich poprawek i będziemy mogli spacerować ulicami ?karaimskiej Warszawy? sprzed ponad 100 lat. W najbliższym czasie ruszy strona www.mapy.karaimi.eu stanowiąca główny element zadania Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2014-2020 ?

 • Wydarzenia

  Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz Fundacja Karaimskie Dziedzictwo zapraszają na wykład on-line z cyklu Warszawa Wielokulturowa pt. "Karaimi w Warszawie":

  https://tiny.pl/7wqmw

   

 • Projekty

  Umowa została podpisana, a wszystkie formalności sfinalizowane. 

 • Wydarzenia

  Umowa została podpisana, a wszystkie formalności sfinalizowane. 

 • Wydarzenia

  Oferta realizacji nowego zadania na rok 2020 złożona przez Fundację Karaimskie Dziedzictwo spotkała się z bardzo pozytywną oceną niezależnych ekspertów.

 • Wydarzenia

  Okazją do imprezy integracyjnej zorganizowanej przez Fundację Karaimskie Dziedzictwo 29 lutego 2020 był Koncert Tatarski Karoliny Cichej na zamku Królewskim w Warszawie, podczas którego artystka wykonała jedną pieśń w języku karaimskim. Po koncercie odbyło się wieczorne spotkanie z udziałem Karaimów z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, a także zaproszonych gości.

 • Wydarzenia

  Posłuchaj audycji odnalezionej na kasecie magnetofonowej sprzed 35 lat. Audycja radiowa pt. KARAIMI zrealizowana została w roku 1984 z udziałem Rafała Abkowicza i Zofii Abkowicz oraz Szymona Pileckiego i Aleksandra Dubińskiego.

  Plik audio poniżej. Polub stronę Fb

 • Wydarzenia

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wraz z wykazem Uchwał pojętych przez Zarząd FKD

  W roku 2019 zadania statutowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo były realizowane przez następujące działania i inicjatywy:

 • Wydarzenia

  W dniu 21.09.2019 r. odbyła sie kolejna edycja wydarzenia pn. Noc Swiatyń. Tym razem spotkalismy się w sali udostępnionej bezpłatnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 6, gdzie dr Anna Sulimowicz-Keruth i Adam J. Dubiński opowiadali o Karaimach i ich domach modlitwy (kienesach).

 • Projekty

  W ramamch XVII Letniej Szkoły Języka Karaimskiego przeprowadzono Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy wszystkich pokoleń Karaimow nt. własnego dziedzictwa, obyczajów i obrzędowości, 

 • Wydarzenia

  W lipcu 2019 r. karaimska młodzież zorganizowała spływ kajakowy na Litwie na trasie Zervynos - Ži?rai rzeką ?la.

 • Wydarzenia

  W dniu 12.06.2019 r. w ramach Warszawskich Dni Różnorodności 2019, Prezes Zarządu FKD, Adam Dubiński, wygłosił wykład pt. Karaimi najmniejsza mniejszość w Polsce.

 • Wydarzenia

  29.05.2018 amerykańscy studenci uczestnicy zajęć  pn. ?Poles Apart: Identity, Diversity, Tolerance? zorganizowanych przez uczelnię Collegium Civitas w Warszawie odwiedzili Cmentarz Karaimski przy ul Redutowej. W ramach spotkania Prezes Zarządu FKD oprowadził studentów z USA wraz z ich opiekunem p. Mariusem Gudonisem po cmentarzu opowiadając o pochodzeniu, religii i języku polskich Karaimów.

 • Wydarzenia

  21 maja 2019 odbył się Wieczór Karaimski w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  W programie wieczoru zaplanowano:

  - występ Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego ?Dostłar? (Przyjaciele),

  - prelekcje Adama Dubińskiego, prezesa Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz dr Anny Sulimowicz-Keruth z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego na temat najmniejszej mniejszości etnicznej w Polsce ? Karaimów,

  - wystawa plakatowa ?Karaimi w Niepodległej 1918-1939?.

 • Wydarzenia

  W czwartej już edycji wydarzenia Noc Świątyń wzięła w tym roku udział mniejszość karaimska. Wprawdzie Karaimi nie tylko nie mają Świątyni, ale na terenie Rzeczpospolitej w jej obecnych granicach nie istnieje ani jeden karaimski dom modlitwy, niemniej ­­- dzięki uprzejmości Wolskiego Centrum Kultury - 22 września 2018 r. gości zaproszono na ul. Obozową 85 w Warszawie, gdzie podczas czterogodzinnego programu przekazywano wiedzę o Karaimach.

 • Wydarzenia

  1% dla Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

  W końcu roku 2018 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo została wpisana przez Krajowy Rejestr Sądowy na listę Organizacji Pożytku Publicznego.

  Tym samym cztery lata naszej intensywnej działalności zostało odpowiednio docenione.

  Mamy prawo do uzyskiwania odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych w zeznaniach podatkowych za rok 2018 i w latach następnych.

  Podziel się z nami!

  To nic nie kosztuje!

 • Wydarzenia

  W tym roku warszawska Orientalistyka obchodzi jubileusz 85-lecia. Na uroczyste obchody tego wydarzenia w dniu 13 listopada Dziekan i Rada Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego zaprosili m.in. przedstawicieli Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Podczas uroczystości nie zapomniano również o wkładzie karaimskich uczonych w rozwój warszawskiej i polskiej Orientalistyki.

 • Wydarzenia

  W ramach kontaktów z innymi organizacjami mniejszościowymi w dniu 5 listopada Prezesa Zarządu FKD uczestniczył na zaproszenie p. Cezarego Lipki, Sekretarza Zarządu Oddziału Mazowieckiego Związku Tatarów Rzeczpospolitej, w spotkaniu na Cmentarzu Tatarskim (miziarze) w Warszawie zorganizowanym z okazji 150 rocznicy jego założenia. Na spotkaniu omówiona została m.in. historia cmentarza, eschatologia muzułmańska, zwyczajowy pogrzeb muzułmański, a także przedstawiono sylwetki wielu wybitnych postaci pochowanych na cmentarzu przy ul. Tatarskiej.

 • Wydarzenia

  W tegorocznej konferencji z cyklu Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska Fundacja Karaimskie Dziedzictwo bierze udział jako partner organizacyjny, natomiast kwartalnik ?Awazymyz? ? jako partner medialny. Tematem tego wydarzenia naukowego organizowanego przez Instytut Archeologii UKSW 22 października 2018 r. jest "trudne" dziedzictwo mniejszości etnicznych i religijnych, często niezauważane i pomijane.

  Problematyka poruszana na konferencji nie pomija też tematów związanych z dziedzictwem karaimskim.

 • Wydarzenia

  Konferencja z cyklu Konserwacja zapobiegawcza środowiska zorganizowana 22 października 2018 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współudziale Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Warszawe i Fundacji Karaimskie Dziedzictwo została objęta honorowym patronatem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Program konferencji:

 • Wydarzenia

  W czwartej już edycji wydarzenia Noc Świątyń wzięła w tym roku udział mniejszość karaimska. Wprawdzie Karaimi nie tylko nie mają Świątyni, ale na terenie Rzeczpospolitej w jej obecnych granicach nie istnieje ani jeden karaimski dom modlitwy, niemniej ­­- dzięki uprzejmości Wolskiego Centrum Kultury - 22 września 2018 r. gości zaproszono na ul. Obozową 85 w Warszawie, gdzie podczas czterogodzinnego programu przekazywano wiedzę o Karaimach.

 • Projekty

  W ramach realizowanego na podstawie Umowy nr 394/WMNiE/2018  zadania pt. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego sfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie, w trzech wyjazdach badawczych na Litwę spotkano się z 21 osobami władającymi językiem karaimskim.

 • Wydarzenia

  W dniach 5-7 września 2018 odbył się na Uniwersytecie Warszawskim V Międzynarodowy Kongres Turkologiczny zorganizowany przez Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego. Partnerem w jego organizacji, obok Ambasady Republiki Turcji i Instytutu Yunusa Emre była Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.

  W kongresie uczestniczyli naukowcy z wielu światowych ośrodków naukowych. W referatach poruszane były m.in. zagadnienia karaimskie w wystąpieniach naukowców polskich i zagranicznych.

 • Wydarzenia

  Spotkania podczas Letniej Szkoły Języka Karaimskiego w Trokach były m.in. okazją do zdania relacji z przebiegu projektu realizowanego na podstawie umowy Fundacji Karaimskie Dziedzictwo z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a którego celem jest zachowanie brzmienia języka karaimskiego.

 • Wydarzenia

  Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Łazienki Królewskiew Warszawie i przy udziale finansowym Fundacji Karaimskie Dziedzictwo odbyła się sesja fotograficzna Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego DOSTŁAR.

 • Wydarzenia

  W czerwcowej imprezie plenerowej podczas International Festival of Warsaw - Family picnic w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego Fundacja Karaimskie Dziedzictwo zorganizowała karaimskie stoisko informacyjne, a Zespół Folklorystyczny DOSTŁAR wziął udział w specjalnym występie scenicznym. 

 • Projekty

  Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego 

  realizowanego w ramach umowy z MSWiA w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie. W pierwszym wyjeździe terenowym na Litwę wzięli udział turkolodzy z Uniwersytetu Warszwskiego i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także koordynator z ramienia Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

 • Wydarzenia

  W ramach cyklu Bliscy, Znani i Nieznani organizowanego przez Prof. Teresę Zaniewską ? Pełnomocnika Rektora ds. Kultury Regionów Wiejskich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się spotkani współorganizowane przez Fundację Karaimskie Dziedzictwo i Związek Karaimów Polskich pn. Kresowe losy polskich obywateli ? Karaimi.

 • Wydarzenia

  W dniu 17.03.2018 w ramach Warsztatów Akademickich Programowego Ruchu Odkrywców Związku Harcerstwa Polskiego Adam Dubiński, Prezes Zarządu FKD, poprowadził warsztat dla harcerzy-studentów z terenu całej Polski z zakresu wiadomości o Karaimach, ich historii, religii, kulturze i języku. Celem warsztatu było poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji w obszarze pracy uczestników z dziećmi i młodzieżą w zakresie wychowania obywatelskiego.