PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA FUNDACJĘ KARAIMSKIE DZIEDZICTWO

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA FUNDACJĘ KARAIMSKIE DZIEDZICTWO

Zachęcamy Państwa do wsparcia działań statutowych Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.  
Szczegóły naszych sprawozdań merytorycznych i finansowych znajdziecie Państwo w dziale SPRAWOZDANIA,
zaś pełną treść Statutu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w dziale O FUNDACJI.  
Nasze aktywności przestawia OŚ CZASU.

Wsparcia można dokonać przez przelew bankowy, a także płatność PayPal lub kartą.
Numery rachunków do przelewów bankowych:  

PLN 22 1240 1125 1111 0010 7312 2127
EUR 32 1240 1125 1978 0010 7312 3023

BIC (SWIFT): PKOP PL PW BANK PEKAO S.A.,
IX/O w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 9

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

 

 

STYPENDIA FUNDACJI
KARAIMSKIE DZIEDZICTWO

Stypendium Fundacji Karaimskie Dziedzictwo jest świadczeniem materialnym przyznawanym
za wybitne osiągnięcia indywidualne: w nauce, sporcie lub działalności artystycznej.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów FKD Stypendium jest przyznawane osobom
wywodzącym się ze środowiska karaimskiego, które nie przekroczyły 30 roku życia.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres elektroniczny fundacja@karaimi.org

 

pdf Wniosek o przyznanie stypendium

pdf  Regulamin Przyznawania Stypendiów