Sprawozdania

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo od roku 2018 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Szczegółowe sprawozdania z działalności Fundacji zamieszczone są na stronie instytucji nadzorującej, czyli Narodowego Instytutu Wolności pod adresem https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2022

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2022 złożone do Narodowego Instytutu Wolności, który prowadzi bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie za rok 2021

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2021 złożone do Narodowego Instytutu Wolności, który prowadzi bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie za rok 2020

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2020 złożone do Narodowego Instytutu Wolności, który prowadzi bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie za rok 2019

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2019 złożone do Narodowego Instytutu Wolności, który prowadzi bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego.   

Sprawozdanie za rok 2018

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2018 złożone do Narodowego Instytutu Wolności, który prowadzi bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego.   

Sprawozdanie za rok 2017

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie dziedzictwo za rok 2017

Sprawozdanie za rok 2016

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w roku 2016

Sprawozdanie z działalności w roku 2015

Poniżej załączamy sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w roku 2015