Projekty

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizuje zadania ważne zarówno dla zachowania spuścizny Przodków, jak i rozwoju więzi wewnątrz społeczności, a także popularyzujące wiedzę ogólną o Karaimach, ich historii, kulturze, języku, religii.

Projekty

Szymon Pilecki: Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945.

Czyta: Marek Robaczewski

Wydawca: Karaimska Oficyna Wydawnicza Bitik & Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.

Projekt zrealizowany w 2016 roku dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wg umowy nr 383/2016.

Realizacja nowych zadań w 2024 roku

Umowy pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację poniższych zadań zostały podpisane:

Umowa nr 7-2/WMNiE/2023 -

Przystępujemy do realizacji nowych zadań w 2023 roku

Umowy pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację poniższych zadań zostały podpisane:

Umowa nr 8-2/WMNiE/2023 -

Już wkrótce realizacja nowych zadań w 2022 roku

W roku 2022 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizować będzie następujące zadania sfinansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Umowa nr 11-1/WMNiE/2022 -