Realizacja nowych zadań w 2024 roku

MSWiA

Umowy pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację poniższych zadań zostały podpisane:

Umowa nr 7-2/WMNiE/2023 - Działalność podstawowa

Umowa nr 7-8/WMNiE/2024 - Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie 2024