Warsztaty edukacyjno-integracyjne

warsztaty

W ramamch XVII Letniej Szkoły Języka Karaimskiego przeprowadzono Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy wszystkich pokoleń Karaimow nt. własnego dziedzictwa, obyczajów i obrzędowości, 

a także integrację Karaimów z Polski, Litwy i wielu innych krajów. Zadanie realizowała Fundacja karaimskie Dziedzictwo we współpracy z Litewskim Karaimskim Stowarzyszeniem Kulturowym (Lietuvos Karaimu Kulturos Bendrija) i Związkiem Karaimów Polskich. Zadanie sfinansowano ze środków MSWiA w ramach umowy nr 236/WMNiE/2019. Podczas Letniej Szkoły Języka Karaimskiego przeprowadzono wiele zajęć warsztatowych, wykladow, gier, zabaw integracyjnych. Odbyto wycieczki śladami osadnictwa karaimskiego na Litwie zarówno do obecnych, jak i dawnych skupisk i cmentarzy.