Integracja wokół wirtualnej mapy

loga

Mimo niełatwej sytuacji epidemicznej, w dniu 26 września 2020 udało się zorganizować w formie stacjonarnej imprezę integracyjną przewidzianą w projekcie Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów, sfinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Podczas wielogodzinnego spotkania w warszawskim hotelu Gromada-Centrum, połączonego z poczęstunkiem, zaprezentowano wirtualną mapę www.mapy.karaimi.eu , wysłuchano wykładów i obejrzano prezentacje na tematy karaimskie. Spotkanie było też okazją do powinszowań i życzeń dla nestora polskich Karaimów, prof. Szymona Pileckiego, który w lipcu skończył 95 lat i jest nadal aktywnym członkiem społeczności Karaimów.