JĘZYK KARAIMSKI W UŻYCIU

Język w użyciu

Podczas  międzynarodowej  konferencji  pn.  Karaim language in use  zorganizowanej  na  Uniwersytecie Wileńskim  w dniu 19 maja 2022 głos w ojczystym języku zabierali Karaimi z Litwy i Polski.