Konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W tegorocznej konferencji z cyklu Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska Fundacja Karaimskie Dziedzictwo bierze udział jako partner organizacyjny, natomiast kwartalnik ?Awazymyz? ? jako partner medialny. Tematem tego wydarzenia naukowego organizowanego przez Instytut Archeologii UKSW 22 października 2018 r. jest "trudne" dziedzictwo mniejszości etnicznych i religijnych, często niezauważane i pomijane.

Problematyka poruszana na konferencji nie pomija też tematów związanych z dziedzictwem karaimskim.

Link do strony głównego organizatora:

https://sites.google.com/view/konserwacjazapobiegawcza-uksw/partnerzy?authuser=0