Pielęgnacja zieleni na Cmentarzu Karaimskim w lutym 2024

Przycinanie galezi

W połowie lutego 2024 r. na Cmentarzu Karaimskim przeprowadzono prace pielęgnacyjne, mające na celu poprawę stanu zieleni wzdłuż ogrodzenia. Do realizacji prac wynajęto specjalistyczną firmę zajmującą się architekturą krajobrazu i pielęgnacją terenów zielonych. Firma przycięła gałęzie drzew okalających cmentarz oraz wywiozła zielone odpady, co przyczyniło się do utrzymania porządku i estetyki jedynej karaimskiej nekropolii w Polsce. Zadanie sfinansowała Fundacja Karaimskie Dziedzictwo w ramach działań statutowych.