Prace porządkowe na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie

Logo FKD

W dn. 30.05.2023 r. przeprowadzono prace porządkowe na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie. Ze środków statutowych Fundacji, pochodzącym m.in. z wpłat na ten cel, wynajęto kontener na wywóz odpadów zielonych.