Spotkanie z gośćmi z Azerbajdżanu

Spotkanie z Prezydent International Turkic Culture and Heritage Foundation i J. E. ambasador Republiki Azerbajdżanu w Polsce

Interesujące spotkanie miało miejsce 23 listopada 2021 na Wydziale Orientalistycznym Uniwerysytetu Warszwskiego, który tego dnia odwiedziła przybyła z Baku p. Gunay Afandiyeva, Prezydent Miedzynarodowej Fundacji Dziedzictwa Świata Tureckiego (International Turkic Culture and Heritage Foundation). Obecna była również Jej Ekscelencja ambasador Republiki Azerbajdżanu w Polsce, p. Nargiz Gurbanova. Gospodarzem spotkania ze studentami była dr Shahla Kazimova z Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej.

Ze strony Fundacji Karaimskie Dziedzictwo uczestniczyli dr Anna Sulimowicz-Keruth, pracownik tejże jednostki naukowodydaktycznej i Prezes FKD Adam Dubiński. Podczas spotkania omówiono mi. in. możliwości współpracy obu fundacji, a p. Gunay Afandiyeva opowiedziała też o wizycie w Baku przedstawicieli społeczności karaimskiej z Litwy podczas Kongresu Ludów Tureckich.