Wykład o Karaimach dla studentek pedagogiki

SGGW 03.2024

21 marca 2024 r., na zaproszenie prof. Teresy Zaniewskiej, Adam Dubiński, prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, wygłosił wykład w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematem spotkania była historia i współczesność polskich Karaimów.

Słuchaczki I roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika z dużym zainteresowaniem śledziły prezentację, która obejmowała zagadnienia związane z osadnictwem, językiem, religią i kulturą Karaimów w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono tematowi edukacji karaimskiej w okresie międzywojennym oraz współczesnym.

Podczas wykładu przedstawione zostały nie tylko historyczne aspekty życia Karaimów, ale również współczesne inicjatywy mające na celu zachowanie i promowanie karaimskiej kultury. Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją, w trakcie której studentki zadawały liczne pytania, pogłębiając swoją wiedzę na temat tej unikalnej mniejszości etnicznej.

Uczestniczki wykładu otrzymały egzemplarze karaimskiego periodyku w języku polskim "Awazymyz" (Nasz Głos), co umożliwi im dalsze zgłębianie wiedzy na temat Karaimów.

Wykład Adama Dubińskiego był inspirującym wydarzeniem, które wzbogaciło program studiów pedagogicznych i podkreśliło znaczenie różnorodności kulturowej w edukacji.