Fundacja to nowa szansa

Fundacja to nowa szansa

Nowe możliwości

Nowe możliwości finansowania działań związanych z historią, teraźniejszością i przyszłością Karaimów.

Przekaż 1%

Przekaż 1%

Organzacja Pożytku Publicznego

Przekaż 1 %

Przekaż 1 %

Organizacja Pożytku Publicznego

Nagrania na Litwie

Nagrania na Litwie

Umowa z MSWiA

Zachowanie języka Przodków

W Trokach relacja z nagrań

W Trokach relacja z nagrań

Realizacja projektu MSWiA

Podczas Letniej Szkoły w Trokach omawiano projekt rejestracji języka karaimskiego

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.
 • Fundacja Organizacją Pożytku Publicznego

  1% dla Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

  W końcu roku 2018 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo została wpisana przez Krajowy Rejestr Sądowy na listę Organizacji Pożytku Publicznego.

  Tym samym cztery lata naszej intensywnej działalności zostało odpowiednio docenione.

  Mamy prawo do uzyskiwania odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych w zeznaniach podatkowych za rok 2018 i w latach następnych.

  Podziel się z nami!

  To nic nie kosztuje!

  Wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać nasz numer KRS: 0000552759 oraz naszą nazwę: FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO.

  Chronimy dziedzictwo najmniejszej mniejszości w Polsce.

  Dzięki Twemu 1% będziemy mogli robić więcej!

 • Patronat Generalnego Konserwatora Zabytków

  Konferencja z cyklu Konserwacja zapobiegawcza środowiska zorganizowana 22 października 2018 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współudziale Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Warszawe i Fundacji Karaimskie Dziedzictwo została objęta honorowym patronatem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  Program konferencji:

 • Konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  W tegorocznej konferencji z cyklu Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska Fundacja Karaimskie Dziedzictwo bierze udział jako partner organizacyjny, natomiast kwartalnik „Awazymyz” – jako partner medialny. Tematem tego wydarzenia naukowego organizowanego przez Instytut Archeologii UKSW 22 października 2018 r. jest "trudne" dziedzictwo mniejszości etnicznych i religijnych, często niezauważane i pomijane.

  Problematyka poruszana na konferencji nie pomija też tematów związanych z dziedzictwem karaimskim.

  Link do strony głównego organizatora:

  https://sites.google.com/view/konserwacjazapobiegawcza-uksw/partnerzy?authuser=0
 • Karaimi w Nocy Świątyń
  Karaimi w Nocy Świątyń

  W czwartej już edycji wydarzenia Noc Świątyń wzięła w tym roku udział mniejszość karaimska. Wprawdzie Karaimi nie tylko nie mają Świątyni, ale na terenie Rzeczpospolitej w jej obecnych granicach nie istnieje ani jeden karaimski dom modlitwy, niemniej ­­- dzięki uprzejmości Wolskiego Centrum Kultury - 22 września 2018 r. gości zaproszono na ul. Obozową 85 w Warszawie, gdzie podczas czterogodzinnego programu przekazywano wiedzę o Karaimach. Spotkanie w WCK rozpoczął występ Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego DOSTŁAR (Przyjaciele), nieodmiennie gromko oklaskiwanego przez zgromadzoną publiczność. W części informacyjnej Anna Sulimowicz i Adam Dubiński opowiadali zebranym o Karaimach. Publiczność wysłuchała opowieści o historii, religii, języku i kulturze najmniejszej mniejszości, jej cmentarzu i obecności w Warszawie.

  Jako że nazwa wydarzenia zobowiązuje, nie zabrakło też historii karaimskich domów modlitwy, tych dawnych w Rzeczpospolitej i obecnie istniejących poza jej granicami, a odpowiedzi na pytania z sali uzupełniły przekazywaną wiedzę.

  Jako że całe przedsięwzięcie pod nazwą Noc Świątyń przebiega w formule „otwartych drzwi”, skład publiczności zmieniał się w trakcie spotkania. W sumie, jak policzyła przedstawicielka organizatora Nocy Świątyń, salę przy ul. Obozowej 85 odwiedziło ok. 120 osób. Wspominając organizatorów, nie sposób nie wyrazić podziękowania p. Oli Żegocie za ogromny trud włożony w to przedsięwzięcie, a także pokłonić się Wolskiemu Centrum Kultury za udostępnienie Karaimom sali widowiskowej.

   

 • Związek Karaimów Polskich zakończył realizację projektów w roku 2018
  Związek Karaimów Polskich zakończył realizację projektów w roku 2018

  Minął kolejny rok działalności Związku Karaimów Polski, partnera Fundacji Karaimskie Dziedzictwo opartej na mocnych podstawach grantów przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Miasto Wrocław.

 • Nagrania języka karaimskiego - podsumowania

  W ramach realizowanego na podstawie Umowy nr 394/WMNiE/2018  zadania pt. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego sfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trzech wyjazdach badawczych na Litwę spotkano się z 21 osobami władającymi językiem karaimskim.

  Zarejestrowano wiele godzin materiału dźwiękowego, w tym ok. 80 plików dźwiękowych w języku karaimskim. Najmłodszym informatorem była osoba po pęćdziesiątym roku życia, najstarszym - po dziewięćdziesiątym. Odwiedzono informatorów w Trokach, Wilnie, Nowym Mieście i Poniewieżu, gdzie Karaimi mieszkali w przeszłości i mieszkają nadal. Dodatkowym plonem spotkań z użytkownikami języka karaimskiego, oprócz założonej w projekcie rejestracji ostatnich użytkowników języka karaimskiego, jest bogaty materiał z zakresu kulturoznawstwa i religioznawstwa, rozmawiano bowiem o karaimskich zwyczajach, świętach, obrzędach etc.

 • Nowe zadanie Fundacji w 2018 r. - nagrania w języku karaimskim

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo na podstwaie umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizować będzie w roku 2018 zadanie pod nazwą Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego. W ramach środków uzyskanych z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych planowane są wyjazdy na Litwę celem zachowania dziedzictwa kulturowego Karaimów w postaci rejestracji dźwiękowej języka karaimskiego pozyskanego od ostatnich osób posługujących się biegle tym językiem.

  Na Litwie żyją jeszcze osoby posługujące się na co dzień językiem karaimskim, który jest wpisany do Czerwonej Księgi UNESCO, jako „język krytycznie zagrożony wymarciem”. W chwili obecnej oprócz kilku osób z najstarszego pokolenia zamieszkujących w Polsce, a urodzonych na Wileńszczyźnie, język karaimski nie jest używany w życiu codziennym. Jedyne miejsce, w którym język można usłyszeć na co dzień są miejscowości na Litwie.

  W zadaniu wezmą udział turkolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego.

 • Sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w 2017 r.

  Mija już trzeci rok działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Rok, w którym uczestniczyliśmy w rozmaitych przedsięwzięciach związanych z celami statutowymi. Udzielaliśmy się na niwie edukacyjnej, naukowej, społecznej, ale także gospodarczej. 

  I tak, w ramach działalności edukacyjnej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, niżej podpisany Prezes Zarządu Fundacji, wygłosił w pierwszym miesiącu mijającego roku wykład dla studentów III roku studiów dziennych pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pt. Działalność oświatowa i kulturalna Karaimów w dwudziestoleciu międzywojennym. Podobny wykład, zatytułowany Karaimi – historia, religia, oświata piszący te słowa wygłosił dla studentów I roku studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych SGGW w kwietniu br.

  W nawiązaniu do Uchwały Zarządu Fundacji nr 4/1/2016 podjętej w lutym roku poprzedniego kontynuowane było dofinansowanie wynajmu sali choreograficznej na potrzeby prób karaimskiego zespołu młodzieżowego Dostłar w Akademii Tańca Zawirowania w Warszawie. Czytaj dalej....

 • Związek Karaimów Polskich zakończył realizację projektów w roku 2017