Projekty

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizuje zadania ważne zarówno dla zachowania spuścizny Przodków, jak i rozwoju więzi wewnątrz społeczności, a także popularyzujące wiedzę ogólną o Karaimach, ich historii, kulturze, języku, religii.

Projekty

Warsztaty edukacyjno-integracyjne

W ramamch XVII Letniej Szkoły Języka Karaimskiego przeprowadzono Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie mające na celu m.in. poszerzenie wiedzy wszystkich pokoleń Karaimow nt. własnego dziedzictwa, obyczajów i obrzędowości, 

a także integrację Karaimów z Polski, Litwy i wielu innych krajów. Zadanie realizowała Fundacja karaimskie…

Nagrania języka karaimskiego - podsumowania

W ramach realizowanego na podstawie Umowy nr 394/WMNiE/2018  zadania pt. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego sfinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim…

Nagrania terenowe na Litwie rozpoczęte

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego 

realizowanego w ramach umowy z MSWiA w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie. W pierwszym wyjeździe terenowym na Litwę wzięli udział turkolodzy z Uniwersytetu…

Nowe zadanie Fundacji w 2018 r. - nagrania w języku karaimskim

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo na podstwaie umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizować będzie w roku 2018, w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie, zadanie pod nazwą Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego…