Wydarzenia

Czego dokonaliśmy, w czym uczestniczyliśmy, co planujemy?

Wydarzenia

Skwer Karaimski w Radzie m. st. Warszawy

Szczęśliwa sześćdziesiątka !


Na 60. posiedzeniu Rady m. st. Warszawy w dniu 17 lutego 2022 odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
nadania…
  

Już wkrótce realizacja nowych zadań

W roku 2022 Fundacja planuje realizować następujące zadania sfinansowane przez MSWiA:

Działalność podstawowa; 

Karaimi to ludzie, którym można wierzyć - wywiad

W portalu culture.pl ukazała się rozmowa z Adamem Dubińskim, prezesem Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

Zapraszamy do lektury w polskiej wersji językowej lub w 

O karaimskim dziedzictwie w Sewastopolu

W grudniu mieliśmy możliwość wzięcia udziału w kolejnej międzynarodowej konferencji w Sewastopolu, której tematyką są zagadnienia związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego Karaimów. 3-я Международная конференция „Вопросы сохранения культурного наследия караимов” odbyła się w trybie hybrydowym w dniu 12 grudnia 2021.

Ze strony polskich Karaimów czynnie uczestniczyli prof. Szymon…