Wydarzenia

Czego dokonaliśmy, w czym uczestniczyliśmy, co planujemy?

Wydarzenia

Spacer śladami warszawskich Karaimów

         Z jakimi adresami byli związani Karaimi przed 120 laty


Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zorganizowało spacer wokół Starego Miasta śladami Karaimów,

Skwer Karaimski w Radzie m. st. Warszawy

Szczęśliwa sześćdziesiątka !


Na 60. posiedzeniu Rady m. st. Warszawy w dniu 17 lutego 2022 odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
nadania…
  

Już wkrótce realizacja nowych zadań

W roku 2022 Fundacja planuje realizować następujące zadania sfinansowane przez MSWiA:

Działalność podstawowa; 

Karaimi to ludzie, którym można wierzyć - wywiad

W portalu culture.pl ukazała się rozmowa z Adamem Dubińskim, prezesem Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

Zapraszamy do lektury w polskiej wersji językowej lub w