Oś czasu

Przedstawiamy niektóre wydarzenia, w których braliśmy czynny lub bierny udział. Czas biegnie szybko, a przywołane hasła przypominają wiele interesujących imprez, spotkań, zdarzeń...

Time line
 • Wydarzenia

  14 marca o godz. 17 zapraszamy do Auli Kryształowej w Szkole Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 na spotkanie z cyklu Bliscy, Znani i ... Nieznani pt. KRESOWE LOSY POLSKICH OBYWATELI - KARAIMI. Wstęp wolny.

 • Wydarzenia

  Podpisano umowę pomiędzy Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod nazwą Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego.

 • Wydarzenia

  W dniu 1 lutego 2018 r. podpisano Porozumienie o Współpracy między Fundacją Karaimskie Dziedzictwo a Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6. W ramach porozumienia przewidywane są działania związane z popularyzacją mniejszości karaimskiej, w tym występy Zespłu DOSTŁAR i prelekcje nt. Karaimów. 

 • Projekty

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo na podstwaie umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizować będzie w roku 2018, w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie, zadanie pod nazwą Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiegoCzytaj dalej...

 • Wydarzenia

  W dniu 5 stycznia 2018 r. w salach hotelu Gromada Centrum w Warszawie odbył się Jubileusz 90-lecia Emanuela Łopatto. Uroczystość okrasił występ karaimskiego zespołu folklorystycznego DOSTŁAR z programem przygotowanym w oparciu o autobiograficzną książkę Jubilata pt. Byle na Zachód. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo również dołożyła cegiełkę do organizacji tego przedsięwzięcia.

 • Projekty

  Mija już trzeci rok działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Rok, w którym uczestniczyliśmy w rozmaitych przedsięwzięciach związanych z celami statutowymi. Udzielaliśmy się na niwie edukacyjnej, naukowej, społecznej, ale także gospodarczej. Czytaj dalej.... 

 • Wydarzenia

  W dniach 4.09.2017 i 23.10.2017 r. Preazes Zarządu wraz z Prezydentem Fundacji Karaimskie Dziedzictwo odbyli spotkania w Radzie Dzielnicy Wola, których tematem była możliwość poparcia inicjatyw Fundacji oraz współpracy z dzielnicowymi instytucjami kultury.

 • Wydarzenia

  21.10.2017 ? Prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, Adam Dubiński, poprowadził warsztaty szkoleniowe z zakresu wiadomości o Karaimach, ich historii, religii, kulturze i języku. Uczestnikami warsztatów byli wychowawcy, animatorzy kultury i liderzy młodzieżowi w ramach Programowego Ruchu Odkrywców w Związku Harcerstwa Polskiego.

 • Wydarzenia

  Drzewa posadzone kilka lat temu na Cmentarzu Karaimskim przy Redutowej pną się w górę jak szalone. Tej jesieni przyszedł czas, aby je nieco przystrzyc i wymodelować.

 • Wydarzenia

  3.09.2017r. w Gdańsku odbył się radosny jubileusz. Najstarszy polski Karaim, Aleksander Nowicki, obchodził setną rocznicę urodzin. W imieniu całej społecznoći karaimskiej Fundacja Karaimskie Dziedzictwo przesłała Jubilatowi kwiaty. Życzymy długich lat w zdrowiu - uzun kiuńliar!

 • Wydarzenia

  Nie od dziś Fundacja Karaimskie Dziedzictwo wspomaga finansowo działania organizacyjne Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego DOSTŁAR, którego występy nawiązują do dziedzictwa kulturowego Przodków.

  Finansowany jest wynajem specjalistycznych sal przystosowanych do prowadzenia prób Zespołu pod względem choreograficznym.

   

  Fundacja sfinansowała stworzenie nowego serwisu www dla Zespołu.

 • Wydarzenia

  26.06.2017 ? Prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo na zaproszenie Radcy-Ministra Ambasady Kazachstanu w Warszawie, pana  Murata Zhakypbekova, uczestniczył w spotkaniu z delegacją kazachskich naukowców i dziennikarzy przybyłych w celu badania śladów narodów tureckich na terytorium Europy, w tym Karaimów i Tatarów. Gospodarzem spotkania był, tuż po złożeniu listów uwierzytelniających w MSZ, nowo mianowany Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w Polsce J.E. Margulan Baimukhan.

 • Wydarzenia

  W dniu 25.06.2017 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego zorganizowało festyn finałowy zwieńczający 12 letni cykl konferencji nt. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Trzy dni wcześniej odbyła się kończąca cykl konferencja poświęcona Karaimom.

  Przy wsparciu ze strony Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w szreniawskim festynie wziął udział Karaimski Zespół Folklorystyczny DOSTŁAR przedstawiając swój program taneczny.

  Rolę wystawcy i opiekuna stoiska karaimskiego, na którym prezentowana była nasza grupa etniczna, pełniła Ania Dąbkowska.

 • Wydarzenia

  W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się w siedzibie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie XII Konferencja naukowa z cyklu Mniejszości narodowe na ziemiach polskich pt. ?Karaimi ? historia i kultura?.
  Współorganizatorem tego wydarzenia była Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cegiełki organizacyjne m.in. do towarzyszącej konferencji wystawy dołożyły również i karaimskie organizacje: Fundacja Karaimskie Dziedzictwo oraz Związek Karaimów Polskich.

 • Wydarzenia

  Przeprowadzono remont należącego do Fundacji Karaimskie Dziedzictwo mieszkania przy ul. Kruczej 46 w Warszawie w celu przygotowania lokalu do wynajmu.

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo wzięła udział jako partner w organizowanej przez Katedrę Turkologii Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego VIII Ogólnopolskiej Konferencji Turkologicznej w Krakowie. Wydarzenie to upamiętnia 35. rocznicę śmierci wybitnego karaimskiego turkologa prof. Włodzimierza Zajączkowskiego (1914-1982).

  Referaty na konferencji wygłosiły m.in. Emilia Zajączkowska-Łopatto, Mariola Abkowicz i Anna Sulimowicz.

 • Wydarzenia

  4.04.2017  ? W ramach działalności edukacyjnej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo Adam Dubiński wygłosił wykład dla studentów I roku studiów magisterskich Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pt. Karaimi ? historia, religia, oświata.

 • Wydarzenia

  22.03.2017 ? Reprezentanci Związku Karaimów Polskich i Fundacji Karaimskie Dziedzictwo wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęconemu problemowi zatorów w finansowaniu działań mniejszości z budżetu Państwa.

 • Wydarzenia

  18.01.2017 ? W ramach działalności edukacyjnej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo Adam Dubiński wygłosił wykład dla studentów III roku studiów dziennych pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pt. Działalność oświatowa i kulturalna Karaimów w dwudziestoleciu międzywojennym.

 • Projekty

  Projekty realizowane przy udziale wsparcia finansowego 
  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Wydanie książki autorstwa Szymona Pileckiego pt. Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939?1945 w formie audiobooka

  Poza tym w roku 2016 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizuje nastepujace projekty własne oraz przy współudziale innych organizacji:

 • Wydarzenia

  W dniach 21-23 września 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się IV Międzynarodowy Kongres Turkologiczny.

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo była jednym ze sponsorów tego ważnego wydarzenia w świecie nauki.

 • Wydarzenia

  Nagranie audiobooka "Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945" autorstwa Szymona Pileckiego, do odsłuchania tutaj czyta Marek Robaczewski. Realizacja STUDIO TORT

  Projekt dofinansowany przez MSWiA.

 • Wydarzenia

  W pierwszą niedzielę września 2016 r. Centrum Kultury Tureckiej im. Yunusa Emre zorganizowało spotkanie z tureckimi łucznikami.

  Część teoretyczna odbyła się w Sali Białej Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, a prezentacja praktycznych umiejętności mistrzów strzały i cięciwy na pałacowych trawnikach.

 • Wydarzenia

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo wspiera zorganizowanie sportowo-dydaktycznej gry terenowej podczas Letniej Szkoły Języka Karaimskiego w Trokach  z wykorzystaniem elementów nauki języka karaimskiego oraz odniesieniami do karaimskiej spuścizny kulturowej. 

   

 • Wydarzenia

  12 czerwca 2016 spotkaliśmy się w plenerze na Kępie Potockiej z okazji Zielonych Świąt (Chydży Aftałarnyn). Przy tradycyjnych daniach serowych (katłama) i mniej tradycyjnym grillu, spędziliśmy wspólnie kilka godzin w wesołej kompanii. Pogoda i humory dopisały, było więc miejsce i na rozmowy, i zabawy sportowe, no i oczywiście na biesiadę. Gospodarzem spotkania była Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.

 • Wydarzenia

  W niedzielę 5 czerwca 2016 silna grupa młodzieży od lat 3 do 90+ zebrała się na generalne porządki na Cmentarzu Karaimskim przy ul. Redutowej w Warszawie. Pogoda dopisała, zapał do pracy i humory też, w związku z tym udało się wykonać kawał dobrej roboty.

   

   

 • Wydarzenia

  Jest woda!

  Kwiecień 2016. Nareszcie udało się zakończyć prace związane z przyłączem wodociągowym na Cmentarzu Karaimskim w Warszwie. Mamy kran i tzw. małą architekturę. Możemy w końcu korzystać z własnego ujęcia wodnego do celów porządkowych na cmentarzu. Ponad rok trwała cała procedura, czyli uzyskiwanie map, projektów, pozwoleń, umów etc.

  Przyłącze wodne zostało w pełni sfinansowane ze środków Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

 • Wydarzenia

  26 kwietnia 2016 - Karaimi gośćmi spotkania na SGGW z cyklu BLISCY ZNANI i... NIEZNANI

  SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
  W WARSZAWIE
  Wydział Nauk Społecznych
  Katedra Edukacji i Kultury

  oraz

  FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO
  zaprosili na kolejne 136 spotkanie z cyklu
  BLISCY ZNANI I? NIEZNANI
  pod tytułem

  Karaimi ? najmniejsza mniejszość
  którego gośćmi byli:

  Profesor Szymon Pilecki oraz Anna Akbike Sulimowicz i Adam Dubiński

   

  Prowadzenie: Teresa Zaniewska

 • Wydarzenia

  Raport z prac związanych z przyłączem wodociągowym

 • Projekty

  Fundacja Karaimskie Dziedzictwo, powołana do życia w roku 2015, rozpoczęła działalność od realizacji zadań niezwykle ważnych dla społeczności karaimskiej.

  Są to:

  - sfinansowana w całości ze środków Fundacji:

  • inwestycja doprowadzenia wodociągu na Cmentarz Karaimski w Warszawie przy ul. Redutowej 34.

  - w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich:

 • Wydarzenia

  W Sądzie Rejonowym w Warszawie dobiega końca proces rejestracji nowopowstałej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Mieliśmy nadzieję, że formalności z tym związane potrwają nie dłużej niż kilka tygodni. Pierwsze kroki zostały podjęte jeszcze w końcu ubiegłego roku, spodziewać się zatem można było, iż najdalej z końcem stycznia wszystko zostanie zapięte na ostatni guzik. Stało się jednak tak, że osoba, która miała nas przeprowadzić przez meandry formalno-prawne, nie poradziła sobie z tym zadaniem, powodując zagmatwanie i przedłużenie sprawy.