Spotkanie przedstawicieli Fundacji Karaimskie Dziedzictwo z Ambasador Azerbejdżanu

AmbAzer

4 marca 2024 r. dr Anna Sulimowicz-Keruth oraz Adam Dubiński, członkowie Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, byli gośćmi Jej Ekscelencji Nargiz Gurbanovej, Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy oraz perspektywy podejmowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i dziedzictwa w ramach działań organizacji zajmujących się spuścizną ludów tureckich.

Pani ambasador wyraziła duże zainteresowanie społecznością polskich Karaimów oraz działalnością karaimskich organizacji w Polsce. Rozmowy zaowocowały wstępnymi planami przyszłych inicjatyw, które mają na celu zacieśnienie więzi kulturowych i wsparcie w zachowaniu oraz promocji unikalnego dziedzictwa ludów tureckich.