Nagrania terenowe na Litwie rozpoczęte

nagrania

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Sporządzenie dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników mówionego języka karaimskiego 

realizowanego w ramach umowy z MSWiA w partnerstwie ze Związkiem Karaimów Polskich oraz Karaimskim Związkiem Kulturalnym na Litwie. W pierwszym wyjeździe terenowym na Litwę wzięli udział turkolodzy z Uniwersytetu Warszwskiego i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także koordynator z ramienia Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

W ramach sesji nagraniowych pozyskano materiał w języku karaimskim, a także cenne wypowiedzi z zakresu dziedzictwa kulturowego Karaimów.