Rozpoczęła się realizacja projektu Karaimi na wirtualnej mapie Warszawy

karaimi

Umowa została podpisana, a wszystkie formalności sfinalizowane. 

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo pełną parą realizuje zadanie pn. Wirtualna mapa miejsc związanych z obecnością Karaimów w Warszawie przed I wojną światową jako środek integracji społeczności Karaimów. Zleceniodawcą i instytucją finansującą, zgodnie z Umowa nr 183/I/2020, jest Narodowy Instytut Wolności ? Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a projekt realizowany jest w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2014-2020 ? Priorytet 2 - Aktywne społeczeństwo.

Celem zadania jest integracja społeczności Karaimów wewnątrz grupy i na zewnątrz ze społecznością obywateli Rzeczpospolitej, a także popularyzacja wiedzy o mniejszości karaimskiej. Zadanie to realizowane będzie poprzez wykłady/spotkania informacyjno-integracyjne poszerzające wiedzę o społeczności Karaimów m.in. w oparciu o nowo stworzoną ? w ramach niniejszego projektu ? wirtualną historyczną mapę obecności Karaimów w Warszawie przed I wojną światową. To nowoczesne ogólnodostępne narzędzie, powstanie na podstawie nowych kwerend bibliotecznych i archiwalnych w prasie warszawskiej i w informatorach teleadresowych sprzed roku 1918. Zostanie ono umieszczone pod adresem www.mapy.karaimi.eu