Umowy na realizacje projektów w roku 2021 podpisane

MSWiA

W roku 2021 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizować będzie następujące zadania sfinansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Adaministracji:

Umowa nr 14-1/WMNiE/2021 ? Działalność podstawowa

Umowa nr 14-6/WMNiE/2021 ? Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie

Umowa nr 14-7/WMNiE/2021 Rozwój wirtualnej mapy obecności Karaimów w Warszawie www.mapy.karaimi.eu o Cmentarz Karaimski.