O karaimskim dziedzictwie w Sewastopolu

III Konferencja - Sewastopol

W grudniu mieliśmy możliwość wzięcia udziału w kolejnej międzynarodowej konferencji w Sewastopolu, której tematyką są zagadnienia związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego Karaimów. 3-я Международная конференция „Вопросы сохранения культурного наследия караимов” odbyła się w trybie hybrydowym w dniu 12 grudnia 2021.

Ze strony polskich Karaimów czynnie uczestniczyli prof. Szymon Pilecki, przewodniczący Karaimskiego Związku religijnego i Adam Dubiński, prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.