Skwer Karaimski w Komisji Nazewnictwa m. st. Warszawy

FKD

Sprawa nadania nazwy Skwer Karaimski obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola stanęła dniu 17 listopada na na 38. Posiedzeniu Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy, w którym uczestniczyli przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola, p. Ewa Statkiewicz i prezes Zarządu Fundacji Karaimskie dziedzictwo. Po zapoznaniu się z treścią wniosku i wysłuchaniu uzasadnienia, członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali powyższą inicjatywę. Ostatnim oczekiwanym etapem będzie decyzja zatwierdzająca nazwę Skwer Karaimski przez
Radę m.st. Warszawy.