Skwer Karaimski w Radzie m. st. Warszawy

Zalacznik plan

Szczęśliwa sześćdziesiątka !


Na 60. posiedzeniu Rady m. st. Warszawy w dniu 17 lutego 2022 odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 
nadania nazwy Skwer Karaimski obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola. W głosowaniu wzięło udział 60 Radnych. Wszyscy byli za !