Skwer Karaimski w Warszawie otwarty!

Szarfa

Skwer Karaimski i wystawa Karaimi - Najmniejsza Mniejszość zostały otwarte. Radosna uroczystość przy pięknej pogodzie zgromadziła wielu mieszkańców Warszawy, przyjezdnych gości, władze Rady Dzielnicy Wola, Pana Burmistrza Woli i współpracowników, a także członków społeczności karaimskiej.

Wystawa opowiadająca o Karaimach, a sfinansowana ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, budziła duże zainteresowanie zwiedzających. Publiczność oklaskiwała koncert Karoliny Cichej i Spółki wraz z Michałem Kuliczenką, a także występ karaimskiego zespołu Dostłar. W trakcie konkursu wiedzy o Karaimach p. Ewa Statkiewicz, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola i p. Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola rozdali okolicznościowe upominki.